Jaké bylo Setkání sběratelů modelů Yesteryear 5. 11. 2022

V sobotu 5. listopadu 2022 se po pražské burze přesně po roce konalo třetí řádné setkání sběratelů modelů Matchbox Models of Yesteryear. Účast byla opět velmi hojná a navíc jsme poprvé měli tu čest a mohli přivítat i kolegy sběratele ze Slovenska.

Všichni přítomní již tradičně obdrželi pamětní magnetickou „placku“, vydanou v celkovém limitovaném počtu 30 ks, jejímž motivem byl tentokrát metalicky modrý Y-8B Sunbeam Motorcycle.

V první části pan Michal Krupa obšírně představil výsledky své detailní katalogizace a třídění jednotlivých ypsilonek. Důraz při tom klade především na podrobný přehled rozdílů jednotlivých odlitků a jejich možných vzájemných kombinací, nebo kombinací s jinými součástkami. Jde ve výsledku o jiný, než dosud obvyklý, nový přístup ke klasifikaci variant, který poskytuje maximální možnou představu o konstrukci toho či onoho modelu a není omezený číselnou tabulkou dosud známých modelových variant. Pro potřebné poznatky jednotlivá autíčka rozebírá, modelové součásti fotografuje a tím pádem nám poskytuje zevrubnou informaci o konkrétním odlitku i z jeho vnitřních skrytých částí. Veškeré poznatky publikuje na stránce www.midatmk.sk, která je sice zatím v pracovní fázi vývoje, ale neustále ji průběžně vylepšuje, upravuje, doplňuje a přivítá jakékoli připomínky. Koneckonců shromažďování informací o Yesteryearech je, zdá se, nekonečné, neboť stále objevujeme nové a nové varianty a kombinace.

Ukázka z popisu a členění jednotlivých rozdílů variant na stránce www.midatmk.sk Michala Krupy.

Po své prezentaci nás Michal Krupa informoval o rozdílech u kovových volantů Vd5, Vd6 a Vd7. Všechny tři typy existují ve dvou různých odlitcích. A to nejen rozměrově, ale i tvarově. Jeden z vyslovených návrhů směřoval k dalšímu členění volantů s přidáním písmene „b“, např. Vd5 a Vd5b. Vzhledem k velmi malým rozměrům zazněl i opačný návrh na ponechání třídění volantů beze změn. Nicméně jsme se shodli na tom, že jde sice o malou, ale o změnu odlitku. Toto téma jsme ponechali otevřené a určitě se k němu znovu vrátíme.

Dalším tématem diskuse byl způsob evidence sbírek. Tedy jak a jaký si kdo vytváří přehled o své sbírce a tím rovněž i nezbytnou pomůcku pro orientaci při nákupu nových autíček. A navíc s nutností mít ji pohotově po ruce například na burze. Většina z nás pravděpodobně používá tabulky v MS Excel, ale také stále v papírové formě vytištěné podklady z nejrůznějších zdrojů.

Ukázka evidence sbírky Pavla Lagnera vedená v tabulkovém editoru Numbers, sdílená v počítači, tabletu i telefonu, takže je po ruce vždy. V předposledním řádku označení varianty modelu ve sbírce písmenem X  a v posledním řádku krabička tohoto modelu.

Na závěr pan Adam Novák představil celou řadu neobvyklých modelů ze své sbírky, čímž všechny přiměl k zevrubnému prozkoumávání a udělal tak krásnou tečku za naším letošním setkáním:

Y-4A Sentinel se zploštělými konci osiček a prohozenými předními a zadními koly.
Předprodukční tzv. Color Trial Y-4C Opel celý v červené barvě.
Slavná Y-6B Bugatti v zelené metalíze.
Předprodukční barevná zkouška Y-8B Sunbeam s bílými sedačkami a světle modrou metalízou.
Předprodukční stříbřitý Y-10C Rolls-Royce s označením modelu Y.10 bez pomlčky na podvozku.
Nepokovený Y-11B Packard s nesnýtovanými díly karosérie, s kolečky z Y-8B Sunbeam a pískovými sedačkami.
Dvě ukázky modelu Y-13B Daimler, nové varianty P&L 6d, s originálními kaštanovými vložkami chladiče.

Děkuji všem účastníkům setkání a těším se na shledanou příště.

V případě, že chcete být zahrnuti do adresáře skupiny sběratelů modelů Matchbox Models of Yesteryear a dostávat zprávy o novinkách, napište na lago@centrum.cz.

Pavel Lagner

 

Následujte nás:

Pavel Lagner

Kurátor výstav umění a herec. Spoluautor publikace Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 a autor publikace SOUHRNNÝ PŘEHLED MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956–2006. Odborník na varianty modelů Yesteryear a jejich boxů a na pokovené matchboxy.