Nová varianta Matchbox Yesteryear Y-1B 1911 Ford Model T

Předprodukční odlitky v černé a červené barvě bez pomlčky mezi „Y“ a „1“ a s výpustným šroubem.

Známe několik exemplářů Y-1B Ford s podvozkem s výpustným šroubem olejové vany pod motorem v červené barvě, bez zesílení nad přední osou a s pomlčkou mezi “Y” a “1” (jakékoli černé a všechny červené bez pomlčky považujeme za předprodukční modely).

Podvozek s pomlčkou mezi „Y“ a „1“ a s výpustným šroubem bez otvorů.
Nahoře chybějící zesílení nad přední osou, dole již se zesílením tak, jak ho známe z drtivé většiny dochovaných modelů.

Ale sběrateli Jakubovi Valáškovi se podařilo získat model, který spojuje starší řešení odlitku bez uvedeného zesílení nad přední osou a běžný podvozek s dvěma otvory.

Nová varianta bez zesílení nad přední osou s otvory v podvozku, již bez výpustného šroubu olejové vany. (Ze sbírky a foto J. Valáška.)

Protože jde o přechodný typ mezi variantami Y-1B/1 a Y-1B/2, jde o novou variantu neuvedenou v Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear!

Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear zde.

Pavel Lagner

Následujte nás:

Pavel Lagner

Kurátor výstav umění a herec. Spoluautor publikace Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 a autor publikace SOUHRNNÝ PŘEHLED MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956–2006. Odborník na varianty modelů Yesteryear a jejich boxů a na pokovené matchboxy.