Model čerpací stanice architekta Gočára – český funkcionalismus s vůní benzínu ve velikosti 1:43

Modely funkcionalistických benzínových čerpacích stanic slavného československého architekta Josefa Gočára vytváří s podporou Model DEPO sběratel Tomáš Francl. Projekt má významný kulturní přesah. Přestože Gočárovy stavby představují výjimečnou kapitolu ve vývoji naší architektury a některé by se mohly řadit mezi národní kulturní památky, představitelé komunistického režimu je v padesátých až sedmdesátých letech postupně nechali všechny zbourat. Zachovaly se jen jejich fotografie, ale díky Tomáši Franclovi teď tyto architektonické skvosty opět ožívají jako modely ve své třírozměrné podobě, kterou nemůže žádný dvojrozměrný obraz zastoupit. V měřítku 1:43 a možná i 1:18 tak jejich působivé tvary zůstanou zachované pro budoucí generace.

Související:
Model čerpací stanice architekta Gočára – český funkcionalismus s vůní benzínu ve velikosti 1:43

Funkcionalistická čerpací stanice v Praze, navržená Josefem Gočárem, byla za první republiky vnímaná jako výjimečné architektonické dílo. Potvrzuje to fotomontáž z třicátých let, která ji prezentuje před panoramatem Malé Strany a Pražského hradu.
________________________________________________________

Sledujte novinky a recenze kovových modelů na Facebooku Model DEPO.

Přestože Gočárova funkcionalistická čerpací stanice nestála před Karlovým mostem, kam ji umístil autor fotomontáže z třicátých let, pozadí ji skutečně vytvářel Pražský hrad. Společnost Fanto zvolila pro dílo Josefa Gočára prestižní místo v Praze na Klárově, na okraji Malé Strany.
________________________________________________________
Podle původní dokumentace, výkresů a dobových fotografií

Tomáš Francl se rozhodl vytvořit modely fantastických čerpacích stanic architekta Josefa Gočára, když objevil jejich fotografie z období první republiky a krátce po válce. Snímky funkcionalistických staveb jsou sice působivé, ale v praxi se ukázalo prakticky nemožné vytvořit podle nich věrný model v 3D rozměru. Dobové fotografie totiž poskytují jen 2D pohled, navíc zkreslený deformacemi tvarů, které způsobují rozdílné úhly fotografování a ohniskové vzdálenostmi fotoobjektivů. Tomáš Francl proto musel pátrat po původních výkresech a projektových dokumentacích, podle kterých stavitelé ve třicátých letech postavili originální stavby benzínových čerpacích stanic a podle kterých se dají vytvořit i modely v potřebném zmenšení.

První zkušební prototyp modelu benzínové čerpací stanice zhotovený ve velikosti 1:43 ukazuje geniální čistotu tvarů funkcionalistického díla slavného československého architekta Josefa Gočára.
________________________________________________________

Architekt československého kubismu a funkcionalismu:
Josef Gočár se proslavil především jako autor moderní architektury v prvorepublikovém Československu. Jeho nejznámějším kubistickým dílem je Dům U Černé Matky Boží v Celetné ulici v centru Prahy. Nejvíc staveb pak vyprojektoval ve funkcionalistickém slohu.
Za esenciální ukázku Gočárovy čisté modernistické architektury je považovaný jeho kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích. Ve dvacátých a třicátých letech se také zapsal desítkami významných budov ve stylu československého funkcionalismu do dnešní podoby hlavně Pardubic a Hradce Králové. Ve třicátých letech se stal dvorním architektem petrolejářské společnosti FANTO a vyprojektoval pro ni asi desítku výrazných moderních čerpacích stanic na různých místech v Československu.

Původní projektové dokumenty se nakonec podařilo dohledat díky spolupráci s archivářem Národního technického muzea Robertem Vejvodou. Na základě nich pak vizualizátorka Anika Aya Bartošová překreslila všechny rozměry a vytvořila vizualizace staveb. Programátor Filip Abdúl pak vytvořil 3D data pro zhotovení základních komponentů prvního zkušebního modelu. Prototyp modelu vytiskl Tomáš Francl v 3D tiskárně, zatím nahrubo z poddajnější umělé hmoty. V přípravné fázi se totiž vytvářejí jen základní tvary modelu a teprve když se doladí, začne se s přípravou všech detailů čerpací stanice a okolního prostředí.


Všechny stavební dokumenty Gočárovy benzínky se nepodařilo dohledat. Tomáš Francl proto zatím nechává otevřenou podobu detailů na zadní straně stavby. Zkušební model je zatím zhotovený nahrubo, ve finálním provedení bude doplněný o řadu detailů a bude provedený v autentických dobových barvách.
________________________________________________________

Tvůrci dokonalého modelu Gočárovy stavby také musejí zvolit historicky věrné barevné provedení. To se ukázalo jako obtížné, protože se ve třicátých letech teprve s barevnými fotografiemi začínalo a žádná předválečná barevná fotografie čerpacích stanic FANTO se asi nezachovala, pokud byla vůbec pořízená. Barvy pro model stavby proto Tomáš Francl a jeho spolupracovníci rekonstruují ze sekundárních zdrojů. S tím nejvíc pomohl Čeněk Sudek z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, který se věnuje historii dnes už zaniklých benzínových čerpacích stanicích v Československu. Založil také skupinu Příznivci historických čerpacích stanic.

Před 3D vizualizací nakreslila první skicu Gočárovy funkcionalistické čerpací stanice výtvarnice Anika Aya Bartošová. Rekonstrukci původních barev benzínky prvorepublikové společnosti Fanto vypracoval ze sekundárních zdrojů Čeněk Sudek.
________________________________________________________
Jedna z pracovních 2D skic, které pro vývoj modelu připravuje Tomáš Francl.

________________________________________________________

Tým kolem Tomáše Francla ve spolupráci s Model DEPO projektuje také modely dalších architektonicky cenných čerpacích stanic v Československu. Hledáme také modeláře, kteří by pomohli s realizací těchto projektů. Náměty na spolupráci můžete kdykoliv poslat na info@modeldepo.cz.

Tým a spolupracovníci na projektu

▪ Sběratel Tomáš Francl – iniciátor a hlavní organizátor projektu
▪ 3D programátor Filip Abdúl – modelování v 3D programu a 3D tisk modelů
▪ 3D designer Martin Rauch – příprava a 3D tisk modelů
▪ Historik a publicista Alexandr Pícha, Model DEPO – poradenství, pomoc při finalizaci podoby modelu a mediální spolupráce
▪ Výtvarnice Anika Aya Bartošová – vytváří kresby a vizualizace staveb podle dobové dokumentace a fotografií

Prototyp modelu někdejší Gočárovy funkcionalistické čerpací stanice v Praze na Klárově, který připravuje sběratel Tomáš Francl. Na projektu spolupracuje Model DEPO.
________________________________________________________

Trpký osud prvorepublikové moderní architektury
V meziválečném Československu se nejvíc etablovaly dvě československé společnosti obchodující benzínem – pardubická rafinérie Fanto a pražští Bratři Zikmundové (pozdější Paramo a Benzina). Pro Fanto navrhoval čerpací stanice ve své době už věhlasný kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár. Jeho nejznámější benzínkou je stavba se střechou ve tvaru vlny v Praze Na Klárově z roku 1935. Začátkem sedmdesátých let tato nádherná funkcionalistická stavba padla za oběť úpravám okolí vchodu do stanice metra Malostranská v Praze Na Klárově, přestože nové výstavbě nebránila.

Pro konkurenční síť benzínových čerpacích stanic Bratří Zikmundů pracoval funkcionalistický architekt Ladislav Machoň, který studoval architekturu společně s Josefem Gočárem. Z jeho staveb se zachovala jako národní kulturních památka jen benzínka ve středočeském Milíně. Z asi patnácti úžasných funkcionalistických a modernistických staveb benzínových stanic architekta Josefa Gočára se bohužel nezachovala žádná. V padesátých až sedmdesátých letech je komunistický režim nechal všechny zchátrat a zbourat a nahradila je socialistická výstavba národního podniku Benzina.

Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.