Nejdůležitější etapy historie Models of Yesteryear

Osudy MoY jsou samozřejmě nerozlučně spjaty s historií jejího výrobce. Výroba MoY přežívá víceméně dodnes a dělí se na dvě éry. První éra tzv „ypsilonek“ , tedy modelů, které mají ve svém názvu kód „Y“, se vývojově ukončila v roce 1992, ale jejich výroba ještě pokračovala. Na přelomu let 1993/94 byla zahájena druhá éra výroby MoY, nazývaná „Collectibles“. Vyznačuje se celou řadou různých sérií, jejichž kódy označování jsou, zejména v poslední době, poměrně komplikované. Podstatné je, že zaměření sériií Collectibles je čistě sběratelské, kdežto původní modely „Y“ byly více dětskou hračkou. Výroba posledních modelů původní série „Y“ byla ukončena na přelomu let 1997/98, byly však již přiřazeny v rámci programu Collectibles k sérii YY (Některé modely lze tedy najít s obojím označením). Éru „ypsilonek“ lze dále rozdělit na 6 výrobních období.Jack Odell měl slabost pro parní stroje, a tak se předlohou pro první „ypsilonku“ Y-1A stal pochopitelně parní traktor Allchin. Technologickým oříškem na něm byla zejména výroba šikmých trakčních vzorů na zadních kolech.

„Áčka“ a první období výroby MoY.


Počátek série MoY je v modelech, jejichž výroba byla zahájena postupně od roku 1956 do roku 1959, a které se dnes populárně označují jako ”áčka”. Modelová řada do nástupu druhé série v roce 1960 („béčka“) obsahovala 14 modelů a výroba některých modelů přetrvávala i v 60. letech, kdy byly postupně nahrazovány modely ze série „B“. První modely jsou v porovnání s pozdější produkcí menší a výrobně jednodušší a skládají se z menšího počtu dílů. Jsou celokovové, pouze výjimečně je na obručích kol použit plast nebo v případě Y-5A Bentley Le Mans dokonce guma. K modelům prvního období bývá přiřazován i model Y-4B Shand Mason. Během výroby áček došlo k první technologické změně – osy kol byly původně na jedné straně podélně zploštělé, u později vyrobených již byly na obou stranách zakončeny polokulovým nýtováním.


Poznámka: Pod jedním katalogovým číslem se postupně vyrábělo více typů modelů. První model pod číslem v sérii je vždy označován jako „A“, druhý jako „B“ atd. Důležité je vědět, že první období charakterizují pouze „áčka“ do čísla 14. „Áčka“ pod čísly 15 a 16 charakterizují druhé období. Všechna ostatní „A“ od čísla 17 spadají do období následujících.


„Béčka“ a druhé období výroby MoY.


Ve zlomovém roce 1960 byly na trh uvedeny dva modely, u nichž byly poprvé použity další plastové části, nejen obruče kol. Prvním modelem uvedeným na trh v roce 1960 byl pod číslem Y-15 model ”Rolls Royce Silver Ghost” s využitím plastů na sedadla, což bylo typické i pro všechny další modely. Pochopitelně je tento model „áčko“, neboť se jedná o první model pod číslem 15.


Jako druhý byl pod číslem Y-4 uveden na trh model hasičské stříkačky ”Shand Mason Fire Engine” s plastovými figurkami hasičů. Třebaže byl zařazen jako druhý model pod číslem 4 – tzv. ”béčko”, svým charakterem i dosahovanou cenou se řadí k modelům předchozího období (tramvaj, autobus, válec, lokomotivy, koňky a pod). Mimochodem tento model měl být původně vyráběn pod číslem 16 (tedy jako „áčko“), ale nakonec nahradil Sentinel.


Druhé období výroby zahrnuje celkem 25 modelů (bez variant), jejichž předlohou byly s jedinou výjimkou (motocykl) osobní automobily. Vyznačovaly se vynikajícím dílenským zpracováním a i na tehdejší dobu dobrou modelovostí, třebaže stále šlo o hračky. Modelová řada byla doplněna na 16 modelů, a zahrnuje převážně modely označované někdy jako „béčka“. Obsahuje však i dvě „áčka“ pod čísly 15 a 16. Na druhé straně docházelo i k druhé obměně (u čísel 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11), takže jsou označeny jako „C“, tedy již „céčka“. Celá série působí velmi kompaktním dojmem, z jehož rámce se vymykají pouze poslední tři modely, které již předznamenávají následné třetí období výroby (modely Y-11C, Y-15B a Y-16B). V roce 1972 se firma Lesney dostala do vážných ekonomických potíží, nemohla výrobu MoY dotovat, a tak ji zastavila.

Inovovaný model Y-16B Mercedes SS vyráběný po roce 1973 (vpravo) dokumentuje jednu ze změn po období Regular Wheels. Kromě nových barev dostaly všechny yesteryeary nová unifikovaná plastová kola.

„Woodgrain“ a třetí období výroby MoY


V roce 1973 firma Lesney překonala krizi a zahájila práce na obnovení výroby série MoY. Připravila ji do velmi elegantních krabiček označovaných “Woodgrain” (jejich design imitoval strukturu dřeva). Podstatnou změnou bylo použití plastových kol s gumovými obručemi. V průběhu roku 1974 byla větší část modelů série MoY upravena pro novou technologii, ale některé se dostaly do výroby až v roce 1975.


Přesto ještě dobíhala výroba některých původních modelů. Vznikaly také přechodové varianty, které jsou dnes velmi ceněné. Byly zařazeny i modely nové, přičemž se začal uplatňovat vyšší podíl plastů, vesměs na tzv. doplňkové části – chladiče s reflektory, páky, rámy oken.


Byl přidán model Y-17A a číselná řada se postupně v tomto období rozrostla až do čísla 25. Současně ovšem probíhala i náhrada modelů pod jednotlivými čísly. Původní rozlišování sérií na “áčka”, “béčka”, “céčka” již přestává být účelné. Používá se např. třídění podle krabiček, v nichž byly modely dodávány. (Woodgrain (typ H) do roku 1979 (a do čísla 17) a typ I (barva slámy) do roku 1983 (a do čísla 25). První modely Y-24 a Y25 sice ještě mají „lesneyovskou“ krabičku typu I, ale na jejich spodcích se již „BY LESNEY“ neobjevilo!


Vedle osobních vozů z 30. a 40. let dvacátého století byly do série zařazovány i užitkové vozy. S užitkovými vozy přišel také nový trend vytváření variant pomocí různých reklamních potisků a jim odpovídajícího zbarvení. Některé typy takto zahrnují i přes deset variant, které se dále násobí probíhajícími technologickými změnami.


„MATCHBOX Ltd.“ a čtvrté období výroby MoY


V roce 1983 vyvrcholila další krize firmy Lesney Products & Ltd. Firma prakticky zanikla a transformovala se v nadnárodní společnost MATCHBOX Ltd., jejíž logo nahradilo v dalších letech tradiční “BY LESNEY” na spodcích modelů. Uzavřelo se tím třetí období výroby, protože následující produkce již nebyla považována za ryzí “angličáky”. Firma již nebyla anglická, ale výroba na území Anglie zůstala, ani vzhled modelů se prakticky nezměnil.


Čtvrté období výroby se projevilo i změnou krabiček na tmavě červené (typ J). Modelová řada byla rozšířena až do čísla 30. “Made in England” se na spodcích objevovalo až do roku 1987, kdy byla výroba v Anglii definitivně ukončena a přesunuta na východ.


V roce 1984 byl vydán tzv „Connoisseur Set“, což bylo 6 modelů z 60. let v luxusní mahagonové skřínce. Je to předchůdce speciálních limitovaných modelů Y-9C Leyland a Y-19B Fowler v celopapírové kazetové krabičce typu O s číslovaným certifikátem pravosti. Objevily se také první modely připevněné na plastové podložce s pozadím, tzv. diorama.


Z hlediska systematického třídění se objevily tři nepříjemné novinky:  1. V podstatě stejný model se objevuje pod jiným číslem (Y-13C, Y-26A Crossley).


  2. Pod určitým číslem je zařazen nový model (Y-9C, Y-19B), ale výroba předchozího (Y-9B, Y-19A) pokračuje.


  3. Některé typy byly vyráběny s přestávkami, u jiných byla výroba ukončena, ale pod daným číslem již nebyl zařazen nový model. Sérii MOY v těchto letech již netvořila souvislá řada katalogových čísel.

„MADE IN MACAU“ a páté období výroby MoY.


Na přelomu let 1986/87 mezinárodní firma Matchbox ltd. přesunula v souladu s ekonomickými trendy výrobu na východ. Nejprve do Makaa, později (od roku 1991) do Číny. Tímto krokem byly zpřetrhány všechny svazky s Anglií.


Samotný přesun neovlivnil vzhled modelů, byla vyráběna většina původních typů, některé zpočátku ve stejných verzích. Ani vzhled krabiček se nezměnil; byl používán tmavě červený typ J1 (MADE IN MACAU). U nových modelů se začalo objevovat “MADE IN MACAU” i na podvozcích. U starších modelů zřejmě formy nebyly okamžitě upraveny, protože se u některých „ENGLAND“ objevovalo i v tomto období.


Došlo k výrazné technologické změně: charakteristické uchycení kol nýtováním bylo nahrazeno koly naraženými na osku. Některé varianty modelů jsou v obojím provedení.


Poprvé se objevil model auta z 50. let (Y-21D BMW 507). Pokračovalo zařazování speciálních limitovaných modelů v luxusních kazetových krabičkách typu O. Tři modely byly v dřevěné závěsné kazetě (obraze), kde byl model 2x – jednou rozložený a jednou složený – polystyrenový obal je dle MICA označen písmenem M.


V roce 1990 bylo v Číně vyrobeno 6 modelů (Chinese Six) dříve, než sem byla přesunuta celá výroba. Byly v krabičce typu J2 (uvedeno MADE IN CHINA), a vzhledem k limitované výrobě 5.000,- ks každého typu jsou dnes velmi nedoceněné. 


V roce 1990 se objevila nová průhledná krabička typu N (MADE IN MACAU). Byla přidána čísla 31 až 39, ale modely Y-36 a Y-39 již nesou nápis MADE IN CHINA (krabička N1).


 Ze systematického hlediska se v daleko větší míře projevují výše již uvedené nesrovnalosti:  1. Pod některými čísly je současně vyráběno více modelů – například byl vyráběn model Y-19C Morris a zároveň i model Y-19A Auburn


  2. Nebyla obsazena všechna katalogová čísla, v Makau chybí 10, 11, 16, 26, 28, v Číně vypadla další čísla.


  3. V podstatě stejný model je znovu zařazen pod jiným číslem (Y-32 Yorkshire- původně Y-8E, Y-33 Mack – původně Y-30).


  4. Některé modely jsou vyráběny s přestávkami – například se znovu vrací Y14-C Stutz Bearcat.

„MADE IN CHINA“ a šesté období výroby MoY.


Přenesení výroby do Číny proběhlo naprosto nenápadně. Těžko posoudit, nakolik souviselo s předáním ostrova Makao pod správu Čínské republiky.


V roce 1991 pokračovalo rozšiřování série MOY až do čísla 47. Pod číslem Y-47A je ovšem naprosto totožný model s Y-19C Morris, pouze v jiné barevné úpravě. Model Y-41 je také starý známý Y-6E Mercedes L5. Luxusní baleni typu O bylo u modelů Y-39, Y-43 a Y-46 zredukováno na pěnový polystyren přepásaný papírovým návlekem. Do výroby se znovu vrátily modely  Y16-B Mercedes SS a Y28-A Unic Taxi v nové barevné úpravě, ale pod svými původními kódy!


Do série byl také zařazen celokovový nebarvený model Y-1C Jaguar SS100 v krabičce typu M, což je v tomto případě pěnový polystyren v bílé papírové krabičce.


V roce 1992 byly zařazeny modely Y-60 až Y-66. Vznikla tak proluka a čísla Y48 a ž Y59 nebyla nikdy obsazena. Závěr série, modely Y-65 a Y-66 jsou velmi nestandardní, zejména Y-66 Coronation Coach do série vůbec nezapadá.


Modely pod čísly 17, 20, 22, 24 a výše již nebyly nahrazovány; jsou to tedy samá „áčka“! Šestým obdobím je završena výroba klasických ypsilonů, jejichž poslední varianty, začleněné do série YY MOY Collectibles, byly od roku 1994 dodávány v krabičce N2. Mnohé varianty se pak objevují i v jiných sériích. Je tím dokončen přechod od dětské hračky k čistě sběratelské záležitosti, kterou jednotlivé série Collectibles vzniklé po roce 1992 bezesporu jsou.

                                                                                                             Libor Mikš

Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.

 

Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.