Nová varianta Y-2B 1911 Renault Two Seater

První varianty Y-2B 1911 Renaultu se vyskytují se všemi typy kovových dlouhých volantů, které se na tento model z počátku výroby montovaly. Jde o volanty Vd2, Vd5 a Vd6.

Volanty (zleva) Vd2, Vd5 a Vd6 na modelu Y-2B Renault.

Varianty pouze s vodorovným zesílením čelního panelu za kapotou motoru podle Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear č. 1 – 3 (dle MICA č. 1) byly dosud popsány jen s volanty Vd5 a Vd6. Nyní známe i verzi s volantem Vd2, který byl primárně určený pro Y-15A Rolls-Royce.

Tato obdobná situace je již popsána u variant podle Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear č. 4 – 7 (dle MICA č. 2) se zesílením čelního panelu protaženým svisle po obvodu kapoty, kde je existence všech typů volantů Vd2, Vd5 a Vd6 známa.

Y-2B Renault s volantem Vd2.
Vlevo varianta č. 4 dle Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear, vpravo doposud nepopsaná varianta také s volantem Vd2, ale na modelu jen s vodorovným zesílením čelního panelu za kapotou motoru.
Rozdíly mezi volanty Vd2 a Vd4b. Vlevo volant menšího průměru 8,5 mm (obvykle na Y-15A Rolls-Royce), vpravo většího průměru 9,4 mm. Rozdíl netkví jen v samotné velikosti, ale také v nasazení ramen pod hranou středu volantu (vlevo) a v rovině středu volantu (vpravo).

Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear zde.

Pavel Lagner

Následujte nás:

Pavel Lagner

Kurátor výstav umění a herec. Spoluautor publikace Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 a autor publikace SOUHRNNÝ PŘEHLED MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956–2006. Odborník na varianty modelů Yesteryear a jejich boxů a na pokovené matchboxy.