Y-1A 1925 Allchin Traction Engine – První yesteryear

Tento model má stejně magický význam jako malý parní válec „jednička áčko“ v MATCHBOX Series 1-75. V sérii Models of Yesteryear byl prostě první. Lesney Products ho v roce 1956 představil na veletrhu v Harrogate mezi prvními třemi modely nové řady Yesteryear. Malý parní traktor nesl na podvozku hrdou jedničku a byl opravdu první z prvních. Ve výrobě se pak udržel plných deset let a za tu dobu získal řadu zajímavých variant.

Měřítko 1/80     Roky výroby: 1956-1965

Dostupnost: Jako symbolická „jednička“ byl Allchin vždy žádaným modelem a proto mají i běžnější verze se zlatým víkem dýmnice (často se nesprávně označuje jako kotel) vyšší cenu než řadová „áčka“. Nerozhoduje přitom, v jakém roce se varianta vyráběla, ale množství vyrobených exemplářů. R – raritní je první verze s rovně položenými záběrovými zářezy zadního kola a také pozdější exempláře se zeleným víkem dýmnice. S – vzácné jsou nejstarší verze s poměděným víkem dýmnice, ale stejně tak nejmladší se stříbrným víkem. E R – extrémně raritní je nejmladší varianta s plochými zadními koly z Y-11A Aveling Roller. A na tu si ale dejte pozor. Různé publikace uvádějí její cenu v zahraničí v částkách až kolem 25 000 Kč, a za to už se podvodníkům vyplatí obětovat Y-11A Aveling, vyhledat zařízení na rozklepnutí konce osičky a vzácnou variantu zfalšovat. Nejlepší je si vzít běžný model Y-1A s nýtovanými osičkami a porovnat je s modelem Y-1A s plochými zadními koly. Originální osička je na jednom konci nýtovaná do zvláštního tvaru rozklepnuté hlavice, na které jsou patrné paprsky jakési hvězdičky. Stoprocentně jistotu ale asi nebude mít ani největší odborník.

Na fotografii nad titulkem článku je nejstarší raritní varianta s rovnými záběry na zadních kolech, zatímco kola na tomto Allchinu už jsou osazená autentičtějšími šikmými zářezy. Za modelem je krabička typu B, do které se balily zejména tyto verze modelu se zlatým víkem dýmnice.
Historie

Pro otce starých matchboxů, geniálního designéra Jacka Odella byl tento model srdeční záležitostí. S záměru založit sérii Models of Yesteryear nedospěl z komerčních důvodů, ale z touhy vytvořit ještě dokonaleji propracované kovové modely. Jednoduché tvary malých modýlků série 1-75 mu už nestačily, jejich vývoj proto většinou přenechal novému R&D oddělení (Research and Development department) firmy Lesney. Pro uplatnění svého talentu potřeboval větší měřítko, ve kterém by by se daly ztvárnit složité tvary historických strojů v umělecky zjednodušené podobě dokonalého modelu. A proto vnikla série Yesteryear.

Prvním Odellovým yesteryearem byl Y-1A 1925 Allchin 7-N.H.P. Traction Engine. A právě jeho snaha zvládnout i nejnáročnější technologii dala vzniknout také první významné variantě tohoto modelu. Originální parní válec měl na zadních záběrových kolech sešikmené radiální záběrové výstupky. Ty ale při stávajících technologiích nebylo možné vyrobit, protože odlévací formy se mohly otvírat jen v úhlu 90 stupňů vůči kolu, resp. jen rovně ve směru osy kola. První varianta Y-1A-1 proto měla záběrové zářezy zadního kola postavené rovně ve směru osy zadních kol.

Jacka Odella to ale neuspokojilo a tak se velice záhy k modelu oblíbeného parního traktoru vrátil. Nakonec se mu podařilo s pomocí konstruktérů odlévacích strojů vymyslet takový způsob otvírání forem, že další verze Allchinu už měly autenticky radiálně sešikmené záběrové zářezy zadních kol. Změny na zadních kolech jsou nejvýznamnějším rozlišovacím prvkem jednotlivých verzí Y-1A, ale sešikmením zadních zářezů jejich historie ještě nekončí.


Poměděná dvířka dýmnice (vlevo) a stříbrná (vpravo) signalizují vzácné varianty. Prostřední zlatavě pomosazený poklop je nejčastější. Kdyby měl prostřední Allchin obyčejná kola, byl by nejběžnější variantou, červeně nastříkané zadní pojezdy z něj ale dělají raritu.

S výrobou sešikmených zářezů na zadních kolech vyvstal zdánlivě banální problém. Jak zajistit, aby se kola montovala na modely ve správné pozici. Na to nakonec musel i Odell rezignovat, protože je na osičky nasazovali lidé a ne stroje. Pracovnice Lesney se sice zpočátku pokusily nasazovat kola na modely podle Odellových instrukcí, ale výrobu to neúměrně zdržovalo. Odell proto s těžkým srdcem nakonec souhlasil s tím, aby nasouvaly kola na osičky tak, jak jim přišla do rukou. Modely Allchin tak najdete ve třech možných konfiguracích, buď mají záběry obou kol ve stejné poloze jedním či druhým směrem, a nebo jsou na každém kole postaveny jinak. To ale není znakem žádné varianty, protože se díky náhodnému výběru asi vyrobilo srovnatelné množství modelů v každé konfiguraci kol.

Zvláštní varianty ale tvoří modely se zadními koly, která mají nastříkané i pojezdy. S výjimkou předních kol Allchinu Jack Odell zkonstruoval kola všech parních strojů v sérii Yesteryear tak, aby jako ve skutečnosti neměla na pojezdové ploše barvu. Při výrobě Allchinu ale došlo dvakrát k situaci, kdy se i zadní kola musela na krátkou dobu stříkat celá. To dalo vzniknout vzácným variantám s koly s červenou barvou také na pojezdu, a to jak v tmavším tak světlejším odstínu.


Na zadních kolech je vidět rozdílné postavení šikmých záběrových zářezů, ke kterému docházelo náhodným nasazováním kol při montáži.

S výjimkou tmavších nebo světlejších červených kol se Allchin jinak po celou dobu vyráběl ve stejné zelené barvě. První vzácnější verze měly víko dýmnice poměděné. Pak se vyráběla nejrozšířenější řada variant se zlatým víkem. Vzácnější je také nejmladší Allchin se stříbrným víkem, ale nejméně obvyklá je varianta s víkem v zelené barvě dýmnice.

S výjimkou tmavších nebo světlejších červených kol se Allchin jinak po celou dobu vyráběl ve stejné zelené barvě. První vzácnější verze měly víko dýmnice poměděné. Pak se vyráběla nejrozšířenější řada variant se zlatým víkem. Vzácnější je také nejmladší Allchin se stříbrným víkem, ale nejméně obvyklá je varianta s víkem v zelené barvě dýmnice.

Zadní kola Allchinu dala vzniknout jeho hlavním variantám, ale také předurčila jeho zánik. Komplikované formy pro šikmé radiální zářezy se začátkem roku 1965 nakonec nenávratně opotřebovaly. Ve skladech ale bylo v té době mnoho jiných dílů Allchinu, a tak se vedení Lesney rozhodlo použít k montáži Allchinu podobná kola z Y-11A Avelingu, čímž vznikla extrémně raritní verze Y-1A. Do nových forem vedení Lesney Products neinvestovalo, protože už stejně předtím rozhodlo ukončit výrobu Allchinu po spotřebování všech dílů. Zajímavé je, že se Y-1A Allchin vyráběl ještě v roce 1965, kdy už nebyl v katalogu. Na místě katalogové „jedničky“ byl totiž v roce 1965 nový Y-1B Ford T, který se vyráběl od roku 1964.

Krabičky

Y-1A měl postupně čtyři typy krabiček A, B, C a D1. Na všech najdete zvláštnost. Na víčku mají nápis ALCHIN s jedním „L“, ale na zadní straně stejných krabiček je ALLCHIN se dvěma „LL“, a to jak v názvu parního traktoru, tak ve jménu jeho výrobce. Další zvláštností Y-1A je to, že na podvozku nenese název Allchin , ale jen „No1 Lesney“. Bez názvu vozu na podvozku se vyskytují jen tři první „áčka“ (ještě Y-3A a Y-4A).

V případě krabičky Alchinu/Allchinu ale nejde o tiskovou chybu. Toto jméno se v anglosaském světě různě píše i komolí. Pochází nejspíše ze jména středověkého měšťana Alcuin of York, který žil několik let ve Francii. Mohlo se také dostat do Británie za normanské invaze v roce 1066, po které se tam usadili lidé od francouzského města Alquines. Jména takového původu se v rozlehlém anglosaském světě píší jako Allchin, Alchin, Allchorne, Allcorn a podobně. V případě krabičky Matchbox je ale zvláštní, že je tam napsané ve dvou různých formách. V textu na zadní straně krabičky designéři Lesney použili spisovnou formu ALLCHIN a na víčku zkrácenou „hovorovější“ formu ALCHIN.

Nestarší krabička typu A (vlevo) a nejnovější typu D1.

Podrobný seznam všech variant tohoto modelu

Tento text je z roku 2007. Nejnovější přehled všech variant modelů a boxů, detailní fotografie odlišných prvků a cenového průvodce najdete v publikaci „Collector’s Guide to MATCHBOX Model of Yesteryear 1956−1972“, kterou vydalo vydavatelství Miramis.

Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *