Funkcionalistické stavby benzínových stanic slavného architekta Josefa Gočára ožijí i ve velikosti 1:18

Sérii prvorepublikových čerpacích stanic v měřítku 1:18 začal připravovat tým sběratele Tomáše Francla, který spolupracuje s Model DEPO. Jako první zkušební model zhotovil nejznámější funkcionalistickou stavbu benzínové stanice ve tvaru vlny na pražském Klárově, kterou vyprojektoval architekt Josef Gočár v polovině třicátých let minulého století. Model tohoto architektonického skvostu ve velikosti 1:18 vzniká hned ve dvou základních verzích – jako původní benzínka společnosti FANTO z roku 1935 a také v podobě, jakou dostala po vyvlastnění v padesátých letech. Tým Tomáše Francla zároveň pokračuje v práci na modelech nejkrásnějších čerpacích stanic naší historie ve sběratelsky nejoblíbenějším měřítku 1:43.

Související:
Model čerpací stanice architekta Gočára – český funkcionalismus s vůní benzínu ve velikosti 1:43

Počítačová vizualizace benzínové stanice v Praze na malostranském Klárově v podobě, jakou měla v době svého vzniku v roce 1935. Tým Tomáše Francla na vizualizaci rekonstruuje hlavní korporátní barvy, které společnost FANTO na svých čerpacích stanicích používala.
________________________________________________________
Podle původní dokumentace a výkresů a dobových fotografií

Základními podklady pro všechny rozměry a detaily našich modelů historických čerpacích stanic tvoří originální výkresy ze dvacátých a třicátých let a další dobové materiály. Tomáš Francl a Alexandr Pícha je získali v Národním technickém muzeu v Praze a ve Statním oblastním archívu v Hradci Králové, kde je uložená dokumentace prvorepublikové společnosti na výrobu benzínu FANTO. Zachovaly se tam hlavně technické výkresy benzínových výdejních stojanů, projektová dokumentace jejich instalace na čerpacích stanicích, dobové smlouvy a technické předpisy.

Ukázkou čisté krásy československého funkcionalismu je Gočárova stavba benzínové čerpací stanice ve tvaru vlny, postavená z předpjatého betonu. Snímek pochází z doby krátce před druhou světovou válkou, kdy už modernistická benzínka na pražském Klárově měla za sebou několik let provozu.
________________________________________________________

Získané technické výkresy umožnily relativně snadno vymodelovat v 3D programu tvarově a rozměrově naprosto přesné modely benzínových stojanů, kompresorů a dalšího technického vybavení historických čerpacích stanic. Složitější situace je s přesnými tvary budov. Zachovaly se sice také originální kresby Josefa Gočára s architektonickými návrhy čerpacích stanic, ale nenašli jsme zatím stavební výkresy, které pro svou práci museli vypracovat zhotovitelé staveb. Ze srovnání s dobovými fotografiemi je přitom patrné, že stavebníci někdy ne zcela Gočárovy kresby a náčrty projektů respektovali. Na některých plochých střechách budov čerpacích stanic například měnili sílu bočních desek střechy, aby na ně mohli umístit velká písmena FANTO a přizpůsobovali si i některé drobnější detaily.

První zkušební model benzínové stanice FANTO v Praze na Klárově z roku 1935. Na modelu se zatím zkoušejí proporce. Stříkání, natírání barvami a instalace doplňků přijdou později. V čerpací stanici stojí pro ilustraci model 1937 Škoda Popular Sport Monte Carlo od iScale v měřítku 1:18.
________________________________________________________

To nás postavilo před skoro filozofický problém, zda postavit modely staveb podle architektonických výkresů, tak jak je ve svých vizích navrhl Josef Gočár, a nebo modely skutečných budov, které se v některých partiích někdy znatelně lišily. Rozhodli jsme se nakonec respektovat historickou realitu, a vytváříme proto modely skutečných čerpacích stanic přesně v podobě, v jaké je naši předkové postavili a jak si je ještě pamatují někteří lidé ze svého života.

Zkušební model Gočárovy čerpací stanice v Praze na Klárově v podobě, jakou benzínka dostala v padesátých letech minulého století. Po znárodnění zmizely ze stavby velké nápisy FANTO a dosloužilé stojany nahradily novější nižší Adast. V čerpací stanici stojí pro ilustraci model 1957 Tatra 603-1 od Foxtoys v měřítku 1:18.
________________________________________________________
Pohled na stejný zkušební model Gočárovy čerpací stanice na pražském Klárově z pozice, z jaké byla benzínka vidět ze silnice na příjezdu od pražského Hradu nebo z Letné. Na stropě střechy ve tvaru vlny jsme vymodelovali výstupky žárovek. Tomáš Francl je plánuje osadit slaběji svítícími diodami, které umožní imitovat i noční provoz čerpací stanice.
________________________________________________________

Bohužel už žádnou z unikátních modernistických benzínových stanic Josefa Gočára nezaměříme podle skutečné stavby, protože v padesátých až osmdesátých letech nechali představitelé komunistického režimu všech čtrnáct unikátních modernistických staveb zbourat. O to větší zodpovědnost cítíme za to, abychom tyto nádherné skvosty naší funkcionalistické a modernistické architektury znovu oživili ve své působivé trojrozměrné podobě.

Tým kolem Tomáše Francla ve spolupráci s Model DEPO plánuje vytvořit také modely dalších architektonicky cenných čerpacích stanic v Československu. Hledáme modeláře, kteří by pomohli s realizací těchto projektů. Náměty na spolupráci můžete prosím kdykoliv poslat na info@modeldepo.cz.

Sledujte novinky a recenze kovových modelů na Facebooku Model DEPO.

Dalším připravovaným modelem ve velikosti 1:18 je čerpací stanice FANTO v Moravské Ostravě z roku 1936, kterou také navrhl architekt Josef Gočár. Před 3D vizualizací nakreslila její skicu pro Model DEPO výtvarnice Anika Aya Bartošová.
________________________________________________________
Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.