Krabičky Yesteryear 1973 – 1986

 

Pro inovovanou sérii MOY V roce 1973 Lesney připravil nové krabičky, které jsou označovány jako “Woodgrain” – jejich povrch imitoval strukturu dřeva. V kódování MICA je tento typ označen písmenem H.

 

Od roku 1979 do roku 1983 se modely dodávaly ve světlých krabičkách poměrně neurčité zelenožluté barvy. Říká se jim někdy “slámové” protože jejich zbarvení připomíná barvu slámy a v kódování MICA je jim přiřazeno písmeno I.

 

Rok 1983 znamená konec pro firmu Lesney. Její následovník, mezinárodní firma MATCHBOX Ltd., začala modely balit do tmavých hnědočervených krabiček typu J.

 

Pro úplnost je nutno úvést i velmi luxusní kazetové krabičky typu O pro modely SPECIAL LIMITED EDITION dodávané včetně certifikátu. Tato série byla uvedena na trh v roce 1986 a první dva modely Y-9D a Y-19B byly ještě vyrobeny v Anglii.

 

Varianty krabiček typu H.

 

Krabičky typu H jsou typické náznakem dřevěné struktury na tmavě hnědých bočních chlopních. Na chlopních je napsán kód modelu a jeho název. Horní a přední plocha je z větší části tvořena průhlednou fólií (podobně jako u typů F. G). Krabičky typu H mají papírovou část horní a boční plochy individuálně zbarvenou pro každý model zvlášť, ve velmi širokém barevném spektru (modrá, červená, zelená, oranžová, žlutá atd). Zároveň má také každá krabička individuální rozměry přizpůsobené modelu. Nahoře je opět napsán kód a název modelu. Název modelu je napsán vždy bíle, podle barvy kódu modelu se krabičky typu H dělí na dvě varianty:

 

  • varianta H1 – kód modelu zlatý
 • varianta H2 – kód modelu bílý

 

Jinak jsou oba typy identické. Zadní část krabičky zabírá kolorovaná perokresba modelu a popis v angličtině. Tento text je ještě jednou napsán vespod v dalších několika jazycích. Krabičky měly poměrně složitě tvarované vnitřní chlopně, což způsobovalo problémy při otevírání. Při troše netrpělivosti docházelo často k natržení. Krabičky typu H byly vydány pro modely od čísla 1 až do čísla 17. Průhledná fólie bývá u těchto krabiček často poškozená, zejména u otevřených sportovních vozů, které předním oknem folii snadno prorazí.


Poznámka: atypická je krabička modelu Y-8D MG TC, i níž je na zadní straně kromě obrázku tohoto modelu ještě 6 menších obrázků dalších modelů ze série, tedy takový “minikatalog”. Tato inovace se ovšem neujala, protože krabičky byly vzápětí změněny na typ I, a u těch již nebylo na podobný přehled místo.Vlevo krabička H1 od Y-10C a vpravo krabička H2 od Y-2C. Kód ve zlaté barvě nahoře u verze H1 není dobře znatelný, to byl důvod, proč byl změněn na bílý u varianty H2. Krabička pro každý typ modelu měla jinou barvu.Ukázky zadní strany krabiček H. Zadní strana u Y-8D je výjimečná šesti obrázky dalších modelů tehdejší série MOY. Barvy krabiček jsou opět rozdílné.

Varianty krabiček typu I.Rozměrová “bujnost” krabiček F,G a H byla usměrněna do několika málo velikostí. Tyto krabičky mají průhlednou dokonce i zadní stěnu, takže na popisy zbyly pouze boční chlopně, spodek krabičky a nově zavedený prvek, “ucho”, které vzniklo protažením zadní stěny nahoru. V tomto místě byla krabička slepena, ale použité lepidlo příliš dobře nedrží, takže jsou mnohdy tyto krabičky alespoň částečně rozlepeny. Kupodivu k proražení průhledné fólie dochází u těchto krabiček v porovnání s typem H jen výjimečně. Zřejmě byl použit odolnější materiál.

 

Přestože se to zatím nikde neuvádí, existují u krabiček I celkem čtyři varianty.

 

  • Varianta I1kód modelu na boční chlopni je součástí názvu modelu pod čarou, pod okénkem vzadu je natištěn do oblouku text, na aversu ucha vlevo dole není text,leskle zlatá vložka.
  • Varianta I2 kód modelu na boční chlopni je z názvu vytažen a umístěn větším písmem samostatně nad čáru, pod okénkem vzadu je natištěn do oblouku text, na aversu ucha vlevo dole není text,
  • Varianta I3kód modelu na boční chlopni je z názvu vytažen a umístěn větším písmem samostatně nad čáru, pod okénkem vzadu text není. Naopak je text umístěn na aversu ucha vlevo dole, leskle zlatá vložka.
 • Varianta I4 – shodná s variantou I3, pouze na vnitřních chlopních není natištěn znak Ĺ (kříž v kruhu), který tam mají předchozí tři varianty, leskle zlatá nebo matně zekenozlatá vložka.

 

Vlevo krabička I1 má na boční chlopni kód i název modelu pod linkou a na vnitřní chlopni je křížek v kruhu.Vložka je leskle zlatá. Varianta I4 vpravo má kód modelu na boční chlopni samostatný nad linkou a křížek v kruhu na boční chlopni chybí. Na vystupující části je text vlevo dole a vložka je matně zelenozlatá.
Varianta I1 vlevo má pod zadní fólií napsán obloukovitě text. U varianty I4 vpravo je zcela jíný text, kratší a vodorovný. Perokresbový obrázek modelu vlevo nahoře krabičky od čísla 20 už neměly.

Variantu I4 měly všechny modely až do čísla Y-25. Zatím nejsou přesně známy hranice přechodů mezi jednotlivými variantami. Pravděpodobně od čísla 19 již neexistují varianty I1 a I2.

Varinty krabiček typu J.


Tmavě červenohnědá krabička s matně zlatými popisy typu J byla zavedena při přechodu dílen LESNEY do vlastnictví mezinárodní společnosti MATCHBOX Ltd. v roce 1983. Je taktéž do značné míry unifikovaná a má jen několik málo velikostí. Průhlednou folii má opět jen na části horní a přední strany. Protažená zadní strana zůstává jako u typu I. vložka je béžová. MICA rozeznává celkem tři typy krabiček J a má je poněkud nešťastně označeny kódy J pro-krabičky ENGLAND, J1 pro MACAU a J2 pro krabičky CHINA. Vzhledem k tomu, že všechny tyto typy mají další varianty, vzniká problém s jejich kódy.


Další text se týká pouze krabiček J (MADE IN ENGLAND). S výrobou limitovaných modelů se začalo již za éry krabiček I, ale krabičky pro tyto modely nebyly nijak zvlášť označeny. Ovšem u krabiček J byl přidán šikmý pruh s nápisem LIMITED EDITION (ve třech jazykových mutacích pod sebou), což je v kódu označeno písmenem l (malé el). Některé limitované krabičky byly červené s jasně zlatými popisy a leskle zlatou vložkou. Tyto jsou v kódu označeny lg.Samotné krabičky J mají tři základní varianty, které jsou v tomto případě označeny písmeny.
   • Varianta Ja (Jal) – z roku 1984, bez textu u spodní hrany zadní strany (PRINTED AND MADE IN ENGLAND chybí!!!)

 

   • Varianta Jb (Jbl, Jblg) – z roku 1984 – 1985 s textem na spodním řádku zadní strany „PRINTED AND MADE IN ENGLAND“ ve třech jazykových mutacích. V upozorněních nad tímto textem je německý text „GEEGNET FUR KINDER AB DREI JAHREN“.

 

  • Varianta Jc (Jcl, Jclg) – z roku 1986 – upozornění jsou psána menším písmem než u verzí a,b – německý text zní „UNGEEGNET FUR KINDER UNTER 3 JAHREN“.

Aby toho nebylo dost, když byly vyrobeny první krabičky pro sérii GP, opět se zapomnělo na text „PRINTED AND MADE IN ENGLAND“. Lze je tedy přiřadit k variantě Ja, protože na krabičkách je stále německý text „GEEGNET FUR KINDER AB DREI JAHREN“, byť jsou z roku 1986. Na některé krabičky byl text „PRINTED AND MADE IN ENGLAND“. dodatečně dotištěn. Jednotlivé jazykové mutace byly natištěny ve třech řádcích pod sebou na volné místo mezi text! Poté se objevily korektní krabičky, které lze přiřadit k variantě Jb. 
  • Varianta Jx – pro GP – dotisk „PRINTED AND MADE IN ENGLAND“ ve třech jazykových mutacích v řádcích pod sebou.

 

 

Varianty krabiček J. Zleva standardní krabička, uprostřed krabička LIMITED EDITION a vpravo luxusnější krabička LIMITED EDITION v červené barvě s leskle zlatými popisy a vložkou. Na přední straně nejsou rozdíly mezi jednotlivými variantami Ja, Jb, Jc.

 

 

Postupně od shora spodní část zadní strany krabiček Ja, Jb, Jc. Poslední je varianta Jx s dotiskem (označeno šipkou). Rozdílná šíře textu u verzí Ja a Jb je dána délkou krabičky, protože ty byly pro osobní vozy nižší a delší.

text a foto Libor Mikš

Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.