Varianty okénkových krabiček F a G.


Na přelomu let 1968/69 došlo k výrazné změně v balení modelů, neboť nastoupily tzv. „okénkové“ krabičky. Prvnímu okénkovému typu je v tradičním rozdělení dle MICA přidělen kód F. Část přední a horní plochy krabičky je tvořena průhlednou fólií, takže je model v krabičce ”vidět”. Papírová část těchto ploch má ze 2/3 zprava podklad žlutý a zbylá 1/3 růžový. Ostatní plochy mají žlutý podklad a hrany lemované opět růžově. Nahoře je uvedeno číslo modelu a nápis ”Models of Yesteryear”, zepředu číslo modelu a nápis ”MATCHBOX” s názvem modelu. Boční chlopně obsahují tytéž údaje jako přední plocha a pod nimi je vyobrazen model. Na zadní ploše 2/3 zleva zabírá realistický obrázek modelu, zbytek je identifikace modelu a základní data o předloze modelu (originálu) v angličtině. Tento text je na spodní straně uveden ve francouzštině, němčině a italštině. U modelu Y-9B došlo ke změně barevného provedení ze zelené na kombinaci zlatá karoserie a tmavě červené blatníky. Tato změna se promítla i do vyobrazení na krabičce.


V roce 1970 nastupují krabičky, jejichž základní design je shodný s typem F až na to, že růžová barva je nahrazena fialovou. Tyto krabičky MICA označuje jako G. U výrobků MATCHBOX si můžete být jisti jednou věcí. Ať vymyslíte jakýkoli systém třídění, vždy se najde něco, co do tohoto systému nezapadá. Když byl totiž v roce 1969 vydán model Y-15B Packard Victoria, byl v porovnání s dosavadní produkcí natolik výjimečný, že dostal odlišnou krabičku, a to krabičku žluto-fialovou. Z mně zatím naprosto nepochopitelných důvodů naopak model Y-2C Vauxhall Prince Henry vydaný v roce 1970 má ještě krabičku typu F (žluto-růžovou). Krabička typu G pro něj známa není, přičemž téměř všechny ostatní vyráběné modely krabičku typu G měly. Určitou výjimkou byly modely Y-11B Packard a Y-16A Spyker, pro něž není krabička typu G rovněž známa a po roce 1970 se ještě vyráběly, nebo byly nahrazeny až v roce 1972.


I tak by nebyl s tříděním MICA problém, kdyby nevznikla celá řada variant kombinací různých doplňkových nápisů. Zřejmě to má na svědomí snaha firmy ochránit svá autorská práva. Modely Matchbox byly v té tobě velmi populární, čehož se snažilo mnoho výrobců využít nelegálně ve svůj prospěch. Tyto varianty v současné době třídění MICA zcela ignoruje, neboť rozeznává pouze typy F a G.


Proto je zde navrženo podrobnější třídění,a to:




  • varianty F1F6 z let 1969/70,  kombinace žluté a růžové barvy (s výjimkou modelu Y-15B)


  • vyrianty G1 a G2 z let 1970/72, kombinace žluté a fialové barvy (s výjimkou modelu Y-2C)

Společné znaky krabiček F1 – F4

















Text vzadu nahoře


Text v přední části dole


vlevo


vpravo


vlevo


vpravo


REGD. U. S. PAT. OFF


MARCA REGISTRADA


MATCHBOX“ REGD T.M. G.B. AND ABROAD


MADE IN ENGLAND



Varianty F1 až F4 – růžový pruh (s výjimkou Y15B!)






































 

záložka vlevo


Text vpředu dole uprostřed


záložka vpravo


F1


Patents & Reg'd Design applied for


není


„písmeno“


F2


Patent and Design Application No. 937117


není


„písmeno“

*

F2


Patent and Design Application No. 937117


není


Trademark „Matchbox Ň“ Owned By Lesney Products & Co. Ltd. (písmeno)


F3


Patent and Design Application No. 937117


LESNEY PRODUCTS & CO. LTD LONDON ENGLAND


jako F2

#

F3


Patent and Design Application No. 937117


LESNEY PRODUCTS & CO. LTD LONDON ENGLAND


Trademark „Matchbox Ň“ Owned      By Lesney Products &Co.Ltd.  Printed in England. Made in England


**  F4


Patent and Design Application No. 937117


MATCHBOX IS THE REG'D T.M. OF LESNEY PRODUCTS & CO. LTD. LONDON ENGLAND


PRINTED IN ENGLAND „písmeno“

Poznámky:













 

U krabičky modelu Y-8B jsou nápisy na levé a pravé záložce vzájemně zaměněny!!


*


 Tato varianta se poprvé objevila u v té době nových modelů Y-5C, Y-8C, a Y-10C – později i u jiných, „písmeno“ je umístěno pod textem nebo před textem nebo v pravém rohu – v některých případech chybí.


#


 Pouze model Y-15B – krabička existuje pouze s fialovým pruhem!


**


 Písmeno je umístěno pod textem nebo nad textem, případně v pravém rohu záložky.


Společné znaky krabiček F5, F6, G1, G2












Text nahoře vlevo


Text nahoře vpravo


Text v přední části dole


MARCA REGISTRADA


MADE IN ENGLAND


„MATCHBOX“ AND „YESTERYEAR“ ARE THE REGD T.M. OF LESNEY PRODUCTS & CO. LTD. LONDON ENGLAND


Varianty F5, F6 – růžový pruh; G1, G2 – fialový pruh 




























 


záložka vlevo


záložka vpravo


F5


Design Application No. 937117 Patent Applied For


PRINTED IN ENGLAND „písmeno“


F6


Design Registration No. 937117 Patent Applied For


PRINTED IN ENGLAND „písmeno“


G1


Design Application No. 937117 Patent Applied For


„písmeno“ PRINTED IN ENGLAND SPECIFICATIONS AND COLOUR OF CONTENS SUBJECT TO AMENDMENT


G2


Design Registration No. 937117 Patent Applied For


„písmeno“ PRINTED IN ENGLAND SPECIFICATIONS AND COLOUR OF CONTENS SUBJECT TO AMENDMENT

**

G2


Design Registration No. 937117 Patent Applied For „písmeno“ PRINTED IN ENGLAND


SPECIFICATIONS AND COLOUR OF CONTENS SUBJECT TO AMENDMENT

Poznámky:
** pouze pro písmeno G, H (modely Y-11C a Y-16B)

text a foto Libor Mikš


Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.

Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *