Model z fotografie: 1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43

Model historické dvanáctsetdvojky Dopravního podniku představuje pohotovostní vůz, který v polovině 60. let zasahoval v krizových situacích stále zatíženější pražské dopravy. Flotila různě vybavených aut Dopravního podniku hlavního města Prahy tehdy řešila kolizní situace tramvají a autobusů městské hromadné dopravy a pomáhala regulovat stále častější hromadění lidí a vozidel při dopravních omezeních a různých akcích. Autentickou podobu jednoho z těchto vozů 1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST ve velikosti 1:43 připravilo Model DEPO podle fotografií a dalších dokumentů, které se zachovaly z šedesátých let.

Sledujte novinky a recenze kovových modelů na Facebooku Model DEPO.

1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43

Pohotovostní „stejšny“ pražského Dopravního podniku v 60. letech

Červené stejšny pražské dopravní pohotovosti s mohutnými ampliony za střeše mohou z dnešního pohledu vypadat podivně, až bizarně, ve své době ale bylo jejich vybavení ryze účelové. V 60. letech se v Praze zesílila průmyslová i bytová výstavba, přibývalo místních i dojíždějících obyvatel a úměrně tomu narůstaly problémy v dopravě. Při dopravních špičkách, omezeních dopravy při opravách a po haváriích nebo při masových akcích jako spartakiády, oslavy komunistických svátků i při kulturních a sportovních akcích museli pracovníci Dopravního podniku regulovat dopravu a usměrňovat návaly cestujících, které nedokázaly pojmout autobusy a tramvaje. Dopravní dispečink vysílal na kritická místa pohotovostní vozy s tlampači na střeše a pracovníci Dopravního podniku pak jejich prostřednictvím vykřikovali do davů pokyny, kam mají lidé směřovat a jak se mají chovat.

Historická fotografie vozu 1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST, která posloužila jako základní předloha modelu ve velikosti 1:43 v podání Model DEPO. Za poskytnutí snímku pro přípravu modelu děkujeme archivu Muzea MHD v Praze – Střešovicích.

Stejšny patřily v 60. letech k nejužívanějším víceúčelovým vozům. Pro navádění pohotovostních vozů Dopravního podniku na místo zásahu a pro komunikaci s dispečinkem sloužila v autě zabudovaná vysílačka s velkou anténou na střeše. Vpředu na nárazníku byla namontovaná výstražná světla − jedno červené a jedno se svítícími písmeny DP jako Dopravní podnik. Ampliony na střeše byly zpravidla dva, někdy jeden. Osádka pohotovostního vozu na místě akce zpravidla zastavila a natočila ampliony na střeše potřebným směrem. Ve voze bylo také nářadí pro rychlou základní pomoc při poruchách vozidel hromadné dopravy.

1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43

Červený vůz s bílým pruhem − barvy Dopravního podniku nebo Požární ochrany?

Abrex vydal model „1964 Škoda 1202 − Požární ochrana − kód 143ABSX-728XL1“ v červené barvě s bílým pruhem. Autentické fotografie vozu Škoda 1202 − Dopravní podnik hl. m. Prahy ze 60. let ale ukazují, že stejšny a další vozy v červené barvě s bílým pruhem používal pražský dopravní podnik. Mýlí se tedy Abrex se svým modelem „požárnické“ stejšny? Ne tak docela. Dopravní podniky většiny velkých měst v Československu používaly tuto barevnou kombinaci už od poloviny 60. let. Koncem 60. let ale začali malovat bílé pruhy na své vozy také v útvarech Požární ochrany (hasiči za socialismu). V Československu bylo v té době přesněji kodifikované jen označování vozidel armády, Sboru národní bezpečnosti (policie za socialismu) a částečně ve zdravotnictví. V dalších oblastech, kam patřila i Požární ochrana a dopravní a další podniky, byl ale ještě jasněji definovaný systém v plenkách.

Na fotografii stejšny Dopravního podniku hlavního města Prahy jsou vidět výstražná světla na předním nárazníku. Vozy pražské Dopravní pohotovosti vyfotografoval v polovině 60. let pan Řezníček. Za poskytnutí snímků pro přípravu modelu děkujeme archivu Muzea MHD v Praze – Střešovicích.

Dopravní podnik hlavního města Prahy zavedl červenou barvu s bílým pruhem na své vozy v roce 1964 a brzy ho následovaly dopravní podniky v dalších městech. Požární ochrany se v té době označovaly červenou barvou, většinou bez bílých markerů. Na přelomu 60. a 70. let ale začala hrozit záměna vozidel dopravních podniků a hasičů, když si Požární ochrana začala označovat svá červená vozidla bílým pruhem a s černým číslem útvaru. Dopravní podniky sice přišly s tímto označováním jako první, ale útvary Požární ochrany dostaly jako bezpečnostní složky přednost. Aby se na silnicích značení obou složek nepletlo, přešly dopravní podniky v 70. letech na značení svých vozidel červenou barvou v kombinaci se žlutými znaky. Na přelomu století pak červenou barvu opustily, resp. přešly na bíle zbarvené vozy s červenými pruhy a černými nápisy; to už je ale jiná kapitola.

1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43
1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43

Detailní modelářská práce

Model 1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43 by nemohl vzniknout bez cenných informací a fotografií, které poskytl pro tento projekt Ondřej Láska, vedoucí jednotky Historická vozidla Muzea MHD Praha – Střešovice. Vozy dopravních podniků sehrály tak důležitou roli při rozvoji městské hromadné dopravy a jejich historie a podoba je natolik zajímavá, že jsme se rozhodli zhotovit tento model s co největším důrazem na věrnost detailů. Na tomto projektu Model DEPO se podíleli také modeláři z MoJe, Czech Auto Legends a AClivery.

Za základ pro úpravu posloužil model Abrex 143ABSX-728XL1. Ten jsme v Model DEPO vybavili autentickým modelovým zařízením stejně jako v 60. letech vystrojili stejšny v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Detaily jako tlampače, trubkový střešní nosič, anténa a světla jsou tištěné z rezinu na 3D tiskárně. Nápisy s názvem Dopravního podniku a číslem vozu jsou provedené vodními obtisky s nanášeným lakem. Důležitou součástí modelu je také jeho zasazení do dobového prostředí. K tomu posloužila imitace pražské dlažby s tramvajovými kolejemi na plotrovaném vinylovém polepu podstavce modelu a pozadí vitrínky, které vytváří autentická dobová fotografie z Václavského náměstí v Praze.

Antény, ampliony a úchyty střešního nosiče modelu jsou zhotovené velmi detailně z nejtenčí možné vrstvy rezinu. Jsou proto KŘEHKÉ. Modelové detaily jsou dostatečně pevné pro dopravu – jsou lepené na model pružným lepidlem Pattex. Doporučujeme ale nedotýkat se detailů na střeše modelu, které se při neopatrném zacházení mohou odlomit.

1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43

Model dostanete exkluzívně v e-shopu Model DEPO / Chytré kostky.

Údaje o modelu: „1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní pohotovost“

▪ Projekt a design: Model DEPO
▪ Podklady pro projekt: Muzeum Dopravního podniku hl. m. Prahy, Praha 6 – Střešovice
▪ Katalogový kód: MDH-43-11, číslovaná edice
▪ Série: Model DEPO Historie
▪ Zdrojový model: Abrex 143ABSX-728XL1
▪ Ampliony a střešní nosič 3D tisk z různých druhů rezinu – MoJe pro Model DEPO
▪ Signalizační a výstražná světla: 3D tisk z rezinu – MoJe pro Model DEPO
▪ Anténa: 3D tisk z rezinu – MoJe pro Model DEPO
▪ Vodní obtisky: tisk barevného laku na transparentní lak
▪ SPZ: vpředu plotrovaný vinyl a vzadu plotrovaný vinyl na kovové destičce (původní příliš silné destičky SPZ jsou odstraněné)
▪ podstavec: vinylový polep imitující pražskou dlažbu s tramvajovými kolejemi, v rozích znaky hl. m. Prahy a Československa z doby socialismu
▪ Pozadí vitrínky: dobová fotografie z Václavského náměstí v Praze
▪ Přebal vitrínky: design Model DEPO, laminovaný karton 300 g
▪ Kompletace setu: Model DEPO

1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43
1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43
1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43
1965 Škoda 1202 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, DOPRAVNÍ POHOTOVOST – Abrex/Model DEPO 1:43
Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.