Rozdíly v komponentech modelů série Matchbox Yesteryear

Vysoké modelové úrovně série Yesteryear bylo možné dosáhnout i díky mosazně (měděně, případně bez povrchové úpravy) pokoveným nebo barevným součástkám přinýtovaným na základní odlitky konkrétních modelů. Jednalo se o čelní štíty a rámy oken, volanty, rámy chladičů a reflektory, držáky rezervního kola, boční páky, kola, stupačky, vyvíječe acetylénu apod. Celá řada z nich byla použita na více typů modelů, některé byly určeny jen výhradně na jediný model. (Sběratelsky ceněné jsou pak různé varianty s díly určenými pro jiné modely, vzniklé spíše náhodou, momentálním nedostakem ve výrobě, nebo chybou.)

Příklady záměny dílů: Y-5B Bentley s rezervou z Matchbox Series No 4c Triumph, Y-5B Bentley s rámem okna z Y-10B Mercedes, Y-8C Stutz s rámem chladiče z Y-3B Benz (ze sbírek R. Sadílka a M. Biroše).

Mezi jednotlivými odlitky, na stejné místo určeného modelového detailu, často existují viditelně znatelné rozdíly. Zajímavé je, že některé tyto detaily jsou sběratelskou komunitou vnímány jako důvod pro členění na varianty, u jiných tomu tak není (ostatně stejně, jako u neobvykle namontovaných dílů).

Dovoluji si uvést pár příkladů.

Kromě rozdílů v odlitcích reflektorů a rámu chladiče Y-1B Ford, najdeme u téhož modelu (a bezpochyby i u jiných) také rozdílná kola K8a, a to v profilu a výši ráfku. Žádná z těchto drobných variací není zohledněna v přehledu variant odborných publikací. 

Nízký a vyšší ráfek kola K8a.

Na model Y-5B Bentley se nýtovaly dva typy bočních pák, které se rovněž v publikovaných tabulkách neobjevují, ale oproti tomu páky zaoblené a hranaté u Y-4C Opel a Y- 16A Spyker zavdaly příčinu k dělení na varianty.

Rozdílné odlitky páky Y-5B Bentley.

Stejně tak zatímco tvar horního reflektoru Y-7B Mercer je hlediskem členění variant, rozdíly v délce zadních vyboulení čelních světel téhož modelu nikoli. Zde je ale na místě poznamenat, že rozdíly jsou zvláště obtížně patrné.

Více (nahoře) a méně vypouklé (dole) reflektory Y-7B Mercer.

Podobným příkladem je dvojí typ čelního panelu modelu Y-4C Opel s předním vystouplým olemováním hran na horní straně a bocích, či bez něj. Nebo modelu Y-12B Thomas, kde je olemování buď úplné, nebo chybí na spodních stranách. Ani tyto odlišnosti nevedly k rozšíření počtu variant uvedených yesteryearů, a to zejména proto, že se vyskytují po celou dobu jejich výroby a zcela nahodile. Vedle toho zesílení horní hrany podobné součástky u Y-11B Packard proběhlo až v závěru jeho produkce a nechalo vzniknout nové katalogizované variantě.

Y-4C Opel bez olemování čelního panelu (nahoře) a s olemováním (dole).
Vlevo spodní olemování čelního panelu Y-12B Thomas, vpravo chybí.

Jemné, více či méně znatelné rozdíly, lze pozorovat také u téměř všech kovových volantů. Kupříkladu rozdíly v průměru vrchní středové kulaté části u typu Vd6 vedly spoluautora Velké knihy o modelech Matchbox Models of Yesteryear 1956-1972 Libora Mikše k rozlišení na varianty Vd6 a Vd7 (pro jejich obtížné a někdy sporné určení ale tento volant uvádíme jen jako jeden typ Vd6).

Volant Vd6 (vlevo) a původně označený volant Vd7 (vpravo).

I u pneumatik určených pro kola K8 při pečlivém pohledu zjistíme minimálně dva jiné dezény.

Různé vzorky pneumatik na kolech K8b.

Zatímco se podvozek a karoserie, podle pamětníků, odléval vždy jen do jedné formy, pro drobné doplňky bylo forem více. Pokud bychom každé drobné odlišnosti jednotlivých součástí yesteryearů přiznali možnost určení nové varianty, šplhaly by se jejich počty u některých modelů i k několika desítkám…

Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear zde.

Pavel Lagner


Následujte nás:

Pavel Lagner

Kurátor výstav umění a herec. Spoluautor publikace Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 a autor publikace SOUHRNNÝ PŘEHLED MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956–2006. Odborník na varianty modelů Yesteryear a jejich boxů a na pokovené matchboxy.