Nové varianty Y-15A 1907 Rolls Royce Silver Ghost

První dvě varianty s šedými pneumatikami tohoto klasického modelu mají v dolní části na každé straně přístrojové desky vždy dva a dva výstupky, všechny ostatní mají po jednom výstupku. Z nich ta první má červené zadní světlo a stříbrně, nebo vzácně zlatě, natřenou registrační značku. Druhá je již bez těchto dodatečných ručních nátěrů.

Vlevo starší odlitek s dvěma výstupky na každé straně,
vpravo novější.

Tyto dosud známé nejstarší varianty ale existují i v kombinaci s novějším odlitkem karoserie – pouze s jedním výstupkem na každé straně přístrojové desky.

Uvedené rozdíly pro názorné srovnání v tabulce.

Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear zde.

Pavel Lagner

Následujte nás:

Pavel Lagner

Kurátor výstav umění a herec. Spoluautor publikace Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 a autor publikace SOUHRNNÝ PŘEHLED MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956–2006. Odborník na varianty modelů Yesteryear a jejich boxů a na pokovené matchboxy.