Jaké bylo Setkání sběratelů modelů Yesteryear 6. 11. 2021

Dne 6. listopadu 2021 se v pražských Strašnicích uskutečnilo druhé setkání sběratelů série Matchbox Models of Yesteryear. Účast byla hojná, novinek mnoho a byli jsme velmi rádi, že se po dlouhé době můžeme opět potkat osobně.

Pro všechny účastníky byla znovu připravená pamětní magnetka. Námětem letošní byl žlutý color-trial Y-4C Opel. Originální model je na dvou fotografiích vlevo nad magnetkou. Fotografie v pravých dvou sloupcích zobrazují repliku tohoto modelu vyrobenou v limitované sérii 7 kusů. Autor magnetky a repliky Pavel Lagner.

V naší rozpravě jsme se věnovali zejména péči o sbírky modelů, jejich uložení a ochraně a řešili jsme co nejúčinnější zabránění pronikání prachu do vitrín. Nicméně jsme museli konstatovat, že ho lze jen zpomalit a minimalizovat, ale nedaří se nám zabránit mu zcela.

Asi nejzajímavější částí našeho setkání bylo představení různých kuriozit a raritních modelů. Tentokrát jsme do našich prezentací a diskuse zahrnuli i modely Early Lesney Toys a Moko. Opět se potvrdilo, že mnozí z nás svůj sběratelský zájem neomezují jen na sérii Yesteryear a věnují se vývoji modelů firmy Lesney v celé její bohaté historii.

Kompletní sadu medailí s modely Yesteryear z produkce bývalé NDR přivezl ze své sbírky ukázat pan Vladislav Hrstka.
Raritní katalog modelů Yesteryear z roku 1958 složený ze tří listů (vlevo vnější, vpravo vnitřní strana). Ze sbírky pana Milana Matoucha.
Sadu 54 karet v japonštině s názvem „Světově proslulá auta (II)“
vydalo nakladatelství Viking v Hong Kongu v roce 1992 pod kódem YSEL3 (?) a obsahuje Ypsilonky jen na plastových kolech vyrobených do roku 1992. Ze sbírky Pavla Lagnera.

Z ukázek neobvyklých modelů vyplynula rovněž diskuse o klasifikaci variant a jejich rozlišování. Všichni jsme se shodli, že jde-li zjevně o záměrnou změnu odlévací formy modelu (nikoli o důsledek opotřebované formy), pak se jedná o jeho novou variantu.

Proto jsme přijali další nové rozlišovací hledisko variant lokomotivy Y-13A 1862 American General Class Locomotive “Santa Fe”. Tím jsou vymezovací výstupky pro zadní kola. U případů se zeleným nýtem na podvozku výstupky nejsou, u variant s červeným nýtem jsou (přední malá kolečka mají tyto výstupky vždy). Kolega Marek Biroš ze Slovenska má ale ve sbírce lokomotivu s červeným nýtem a bez vymezovacích výstupků (s mosaznými dýmničními dveřmi, tmavě zelenou karosérií, stříbrným světlem a zlatými bočními lištami, parojemy a komínem). Jedná se tedy nepochybně o další relevantní rozlišení členění variant tohoto modelu a lze předpokládat, že se časem objeví nové neznámé a nepopsané kombinace.

Vlevo model s vymezovacími výstupky pro zadní kola, vpravo bez nich.

Další novou variantou je zcela unikátní odlitek tramvaje Y-3A 1907 London E Class Tramcar, který má na jednom konci otevřený průchod do horního patra a na druhém je tento průchod uzavřený (s krémovou střechou, uzavřeným prostorem pod schody, plastovými koly, černým podvozkem, zlatým světlem a šedým zesíleným ochranným rámem).

Dosud neznámý odlitek Y-3A 1907 London E Class Tramcar pouze s jedním průchodem do patra.
Ze sbírky Petra Josífka.

Po dlouhém a zajímavém hovoru, který končil v pozdních odpoledních hodinách, účastníci projevili zájem o organizaci dalšího setkání. Proto v případě zájmu uvítám již s předstihem jakékoli náměty, nápady a návrhy programu e-mailem na adresu lago@centrum.cz.

Pavel Lagner

Následujte nás:

Pavel Lagner

Kurátor výstav umění a herec. Spoluautor publikace Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 a autor publikace SOUHRNNÝ PŘEHLED MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956–2006. Odborník na varianty modelů Yesteryear a jejich boxů a na pokovené matchboxy.