FOTOREPORTÁŽ: Jak se tiskne kniha o yesteryearech – The book about MATCHBOX Models of Yesteryears goes to print

 

Z tiskárny Libertas nám postupně zaslali domů na poslední korekturu 148 archů s kontrolními nátisky. Nenechte se zmást rozložením nerozřezaných stran na archu, které odpovídá potřebám tisku, nikoliv pořadí stran v knize. Kontroluje se hlavně postavení objektů na stránce, papír archů je obyčejný a barvy jsou jen v nízké náhledové kvalitě. Vpravo nahoře jsou první testovací digitální nátisky, které simulují podobu fotografií v ofsetovém tisku. Podle nich se odlaďuje světlost fotografií pro tisk.

 

In the very beginning we were receiving dozens of sheets papers for the last checking. Do not be confused by the position of uncut pages on the sheets. Their order refers to the print layout not to the order in the book. At this stage only the layout of objects on pages is checked. The paper and colors are low quality only to get a general view. In the top right corner you can see digital prints which simulate the look of pictures in offset print. The photo brightness is corrected according to them.

 

 

Poslední náročnou korekturu prováděla Milena (není na snímku :-), poté už se nedalo na textu a postavení objektů nic změnit. Když ale přišla „ošéfovat“ archy Lísinka, šlo všechno stranou 🙂

 

The last checking was pursued by Milena (not on the image 🙂 However when little Lisa came, everything went aside :-)))

 

 

Nervózní prohlídka čerstvě vyrobených osvitových desek knihy krátce po příchodu do haly s tiskovým strojem. Pracovník tiskárny to raději nekomentuje 🙂 Alex je tak vzrušený, že si ani nevšimne nápisu SEXTREME na jedné z osvitových desek vpředu, kupodivu patří jiné publikaci :-)))

Nervous checking of the newly manufactured metal print sheets close to the print machine. The printing company worker prefers not to comment it 🙂 Alex is so excited that he does not mention the sign SEXTREME on one of the print sheets, surprisingly it is dedicated for other book :-)))

Osvitové desky jsou samozřejmě všechny 🙂 Na každé z nich je položený kontrolní arch s příslušnými stránkami.

Obviously, not a single print sheet is missing 🙂 There is a control sheet of paper placed on each metal print sheet.

 

Osvitová deska krátce před nájezdem do žluté barvy. Příprava osvitové deska je to nejdražší v celém procesu. Po tisku jednoho vydání knihy se bohužel likviduje. Při případném dotisku knihy by proto bylo nutné celý náročný proces opět zopakovat.

A metal print sheet shortly before it enters the yellow color. The production of the print sheet is the most expensive step in the entire procedure. Unfortunately it is thrown away afterwards. It is necessary to pursue the same demanding process in the case of another latter run of the book.

 

Důvěřuj, ale prověřuj. Alexandr Pícha si bedlivě kontroluje ostrost fotografií a věrnost barev. Podle prvního nátisku se ještě počítačově kalibruje tisk všech barev.

Trust but keep control. Alexandr Pícha is examining the sharpness and accuracy of colors of the photos. The print of colors is digitally calibrated according to the first trial print sheet of paper.

 

Pracovníci tiskárny Libertas jsou pod tlakem, ale zachovávají profesionální klid. Po prověření všech možností a jemných variací poměru základních barev (modrá, červená, žlutá, černá) se ukazuje, že kvalitním fotografiím v knize vyhovuje zlaté standardní nastavení.

The printing company workers are under pressure but stay professionally calm. After the check of all gentle shades of basic print colors (blue, red, yellow, black) it is clear, that the photos of the models fit the “golden” standard setting.

 

Alex Pícha s uspokojením sleduje, jak se dílo daří. Nastavení „světelné teploty“ studiových světel při fotografování yesteryearů bylo správné. Barvy modelu Y-1A Allchin mají stejnou „teplotu světla“ jako fotografie skutečného historického parního traktoru Allchin pořízená v otevřené přírodě.

Alex Pícha is satisfied with the ongoing work. It is evident that the “white-balance” was set correctly while he was taking hundreds and hundreds of photos in the studio and in the collections in Europe and the US. The colors of Y-1A Allchin refer to the same “white balance” of actual historical Allchin Steam Tractor, even though it was photographed in sunshine.

 

Prubířským kamenem je strana publikace s vyrovnanými čtyřiceti modely, které Alex fotografoval každý zvlášť. Tady by se při vzájemném srovnání ukázala sebemenší chyba. Barvu předmětů ovlivňuje celý proces od nastavení studiových světel, po způsob fotografování, převod a vyvážení fotografií při převodu s formátu RAW do PSD, převod do tiskového formátu CMYK a poté práce v grafickém programu inDesign a převod stránek i s fotografiemi do tiskových souborů PDF. Po celou dobu také musíte dodržovat sladěnost jednotného profilu mezi grafickými počítačovými programy a „velkou“ tiskárnou. Každý fotograf a grafik ví, že se pravda nakonec ukáže až v tiskárně. Rozhodující je při tom, jak tiskaři správně stanoví poměry tiskových barev pro finální tisk. Napětí se postupně uvolňuje, modely jsou jako skutečné, jako v ideálně osvětlené virtuální vitríně.

The toughest proof of colors is the page with forty models, which were photographed by Alex separately. Each mistake would be visible here, where you can compare colors of all models. The color of each object may be caused by many procedures. What matters are studio lights and camera settings, conversion to print CMYK format, the usage of photos in graphical layout program and the final conversion of pages into print PDF format. During the all procedures you have to keep the same color profile as the printing company. And the truth will appear in the printing factory. As the final step the most important is the mixture of colors set by printing factory workers. But tension is lower and lower. The models look like being actual under the ideal light in a virtual case.

Ostravský spoluautor Ing. Libor Mikš s modelem Y-4C Opelu. Foto: Milada Píchová, Atelier Mona, Praha 

Co-author Ing. Libor Mikš, Ostrava city, with a model Y-4C Opel. Photo: Milada Píchová, Atelier Mona, Praha 

Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.