Nestandardní kola Y-5B Bentley a Y-10B Mercedes

Tyto konstrukčně i obdobím výroby příbuzné modely z klasického období poloviny šedesátých let mají mnoho společného. Mimo jiné i obdobné chyby při montáži kol a rezervních kol.

Ve stejné době (od roku 1960) firma Lesney vyráběla v řadě Matchbox Series 1-75 i krásnou motorku 4c Triumph T110 & Sidecar, která svým měřítkem 1:42 spíše patří mezi větší yesteryeary.

Pozdější varianta Matchbox Series No 4c Triumph Motorcycle, jejíž kola s jemným vzorkem pneumatik
byla použita i pro modely Yesteryear.
První verze měly pneumatiky s hrubým vzorkem.
Foto vintagefindz.com.

A kola určená pro tento model motocyklu stojí za řadou zajímavostí mezi yesteryeary. Poměrně známá a v Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear uvedená varianta Y-10B/7 Mercedesu spočívá v kompletním osazení právě koly z Triumphu. Vznikl tak model mnohem věrnější své skutečné předloze. Není jasné, proč ve společnosti Lesney nemontovali tato kola na všechny Mercedesy, zvlášť, když je na červeném plastovém odlitku zadních sedadel (na spodní straně stažené plachty) zřejmé, že byl modelovaný pro větší průměr rezervních kol, než jsou ty standardní, menší, montované a pravděpodobně navržené jen pro Y-5B Bentley.

Y-10B/7 1928 Mercedes Benz 36-220

Kromě toho se však větší kola objevila i na Y-5B Bentley, a to jen na místě náhradního kola, nebo jako evidentní chyba na jen jedné z osiček. A zcela stejně se tak dělo i u mladšího Y-10B Mercedes.

Y-5B 1929 4,5 Litre Bentley s rezervním kolem z Triumphu
nahoře s krátkým podvozkem nedosahujícím k přední ose,
dole s podvozkem dlouhým, přesahujícím přední osu.
Foto a sbírka Romana Sadílka.
Kola z motocyklu se objevila na místě náhradních kol také u Y-10B 1928 Mercedes Benz 36-220, a to jak ve dvojité (vlevo), tak jednoduché (vpravo) verzi. Ostatní kola jsou standardní.
Ze sbírky Jakuba Valáška.

Lze si představit, jak při masivní produkci modelů Matchbox v druhé polovině šedesátých let dojde při obrovském množství různých modelových doplňků k jejich jednoduché záměně. Zajímavé ovšem je, že (pokud je mi známo) neexistuje Triumph s balónovými koly určenými pro Y-5B Bentley (na zadní ose, na přední by se nevešlo).

Evidentně chybové modely. Nahoře u Y-5B Bentley větší kola na přední ose, dole u Y-10B Mercedes na zadní ose.

S kolegou Alexem Píchou, spoluautorem Velké knihy o modelech Yesteryear a Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear, ale i s jinými sběrateli, vedeme polemiku, zda-li Mercedesy a Bentleye s rezervními koly z Triumphu uznat za výrobní varianty, či je odmítnout jen jako výrobní náhodné chyby. Domnívám se, že vzhledem k známému množství těchto unikátů je již nelze ignorovat a že opustili továrnu nikoli jen náhodnou nepozorností. Je samozřejmě věcí diskuse co je a co není ojedinělá chyba a co schválená produkce. Ale podle mého názoru to, co splňovalo základní estetické požadavky na prodávané modely, mohlo do prodejní sítě odejít. To jistě jiná kola na přední a jiná kola na zadní osičce nejsou. Ale jiné kolo na držáku rezervy už ano.

Collector’s Guide to Matchbox Models of Yesteryear zde.

Pavel Lagner

Následujte nás:

Pavel Lagner

Kurátor výstav umění a herec. Spoluautor publikace Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 a autor publikace SOUHRNNÝ PŘEHLED MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956–2006. Odborník na varianty modelů Yesteryear a jejich boxů a na pokovené matchboxy.